top of page

Privacyverklaring

Filipa Models

Eindhoven, Nederland

info@filipamodels.com

Filipa Models is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring:

 

Persoonsgegevens die Filipa Models verwerkt via de website:

 • Geslacht

 • Leeftijd

 • Locatie (het land waarin je de website bezoekt

 

Persoonsgegevens die Filipa Models verwerkt doordat je gebruik maakt van onze diensten, of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • Emailadres

 • Bankrekeningnummer/ IBAN

 • BTW/VAT nummer

 • Social media accounts (Tik-Tok, Instagram en Facebook)

 • Beeldmateriaal (foto’s en videos)

 • Contracten (boekingsvoorwaarden -en contracten, foto rechten, MAC Agreements)

 • Persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Filipa Models verwerkt

Filipa Models heeft niet de intentie om gegevens van personen jonger dan 18 jaar te verzamelen. Filipa Models kan echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 18 jaar. Het is daarom belangrijk dat er een ouder/voogd betrokken is, of toestemming heeft gegeven. Op deze manier voorkomt u dat er gegevens verzameld worden van uw kind zonder toestemming. Mocht u van mening zijn dat Filipa Models zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verkregen of verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@filipamodels.com. Filipa Models zal deze informatie direct verwijderen.

 

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens

 • Inzien vanuit welke omgeving, welke leeftijd en geslacht de website veel bekeken wordt;

 • U te kunnen bellen en/of emailen om samen te werken;

 • Gegevens voor het samenstellen en betalen van facturen;

 

Hoe lang Filipa Models persoonsgegevens bewaart

Filipa Models bewaart persoonsgegvens niet langer dan strict nodig is.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Filipa Models verkoopt de verkregen/verzamelde persoonsgegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

U heeft het te allen tijde recht om persoonsgegevens in te zien, corrigeren, of te verwijderen.

Hoe Filipa Models persoonsgegevens beveiligt

Filipa Models neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Heeft u het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzinging zijn voor misbruik of ongeloorloofde wijzigingen, neem dan contact op via info@filipamodels.com.

bottom of page